Våre tiltak

Her kommer det fortløpende oppdatert informasjon om tiltak Pridok gjør i forbindelse med Covid-19 epidemien.

Denne siden ble sist oppdatert 19.01.2021

Januar 2021

Pridok støtter uttrekk av lister med risikopasienter fra Pridok EPJ basert på diagnoselister fra FHI. Listene kan eksporteres og sendes til din kommune, eller de kan overføres til Pridoks fullintegrerte løsning for massevaksinering.

Løsningen for massevaksinering leveres både som en frittstående løsning for kommuner, og som en integrert del av Pridok EPJ uten tillegg i pris for våre fastlegekunder. For kommuner er det ikke krav om å bruke Pridok som EPJ for å ta i bruk massevaksineringsløsningen.

For mer informasjon om uttrekk av risikopasienter se https://www.youtube.com/watch?v=9jITA1ezwno

For mer informasjon om løsningen for massevaksinering se https://www.youtube.com/watch?v=pBegpZl8VpI

Mars 2020

Her kan du lese nyhetsbrevet utsendt 14.03.20, hvor vi blant annet informerer om vår videoløsning for konsultasjoner:

Nyhetsbrev 14.03.20