Våre tiltak

Her kommer det fortløpende oppdatert informasjon om tiltak Pridok gjør i forbindelse med Covid-19 epidemien.


Her kan du lese nyhetsbrevet utsendt 14.03.20, hvor vi blant annet informerer om vår videoløsning for konsultasjoner:

Nyhetsbrev 14.03.20