Våre tiltak

Her kommer det fortløpende oppdatert informasjon om tiltak Pridok gjør i forbindelse med Covid-19 epidemien.


Her kan du lese vårt nyeste utsendte nyhetsbrev, hvor vi blant annet informerer om vår nye videoløsning:

Nyhetsbrev 14.03.20