Her kan du finne ofte stilte spørsmål og svar

Velg spørsmålets tema fra listen under.

Sykemelding

Registrering av ny pasient

MediPay (kommer snart)

Helfo-oppgjør (kommer snart)

Epikrise (kommer snart)

Dialogmelding (kommer snart)

Husk siste pasient (kommer snart)

Opprette timebok (kommer snart)

Registrere forsikringspasient (kommer snart)