Om SimCom UCP

SimCom UCP er en norskutviklet markedsledende plattform for IP-telefoni, levert av SimCom direkte. Løsningen er tett integrert med Pridok EPJ, og støtter bruk mot bordapparat, PC-klient og mobiltelefon. Bordapparat og PC-klient gir den aller beste bruker opplevelsen. 

Ta kontakt med Daglig leder Freddy Tollefsen påMail: ftollefsen@simcom.no eller telefon 21093415