Pridok og Covid-19

Se en full presentasjon av Pridok EPJ