Pridok og Covid-19
(oppdatert januar 2021)


Vår unike web-baserte e-resept løsning ble godkjent høsten 2020


Se en full presentasjon av Pridok EPJ

Presentasjon av Pridok EPJ løsning for massevaksinering