Pridoks løsning for massevaksinasjon i praksis

Les mer om Pridok og Covid-19 her
(oppdatert januar 2021)


Se en full presentasjon av journalsystemet Pridok EPJ

Presentasjon av Pridok EPJ løsning for massevaksinering


Vår unike web-baserte e-resept løsning ble godkjent høsten 2020