Pridok AS skal tilby morgendagens løsninger for kvalitativ og kvantitativ helsehjelp

F.v.: Jørn, Frode og Jørgen Gilberg.

Jørn Gilberg, spesialist i allmennmedisin og fastlege i Sarpsborg, Frode Gilberg, MSc Informasjonssikkerhet, Jørgen Gilberg, MSc Finansiering, og Dag Christensen, Ingeniør (ikke avbildet), startet Pridok AS høsten 2013 etter å ha arbeidet med datamodellen til et nytt pasientjournalsystem siden 2012.

Frode, Dag og Jørgen har mange års erfaring med å lage fagsystemer, og med kunnskapen til Jørn som fastlege, var vi enige om at det er et stort behov for et tidsriktig journalsystem, tilpasset og optimalisert for den kliniske hverdagen.

Innovasjon Norge har bidratt med betydelige midler, og vi har fått inn sterke investorer som sikrer selskapets utvikling.


Visjon

Pridok AS skal tilby morgendagens løsninger for kvalitativ og kvantitativ helsehjelp.


Hovedstrategi

Hovedstrategien til Pridok AS er å betjene hele verdikjeden i primærhelsetjenesten.


Forretningsidé

Pridok AS skal levere det mest robuste, sikre, og brukervennlige journal-, prosess-, og fagsystem til primærhelsetjenesten.


Kontaktopplysninger

Jørgen Gilberg – jorgen@pridok.no – +47 95 7979 70

Dag Christensen – dag@pridok.no

Frode Gilberg – frode@pridok.no

Jørn Gilberg – jorn@pridok.no