Payex tilleggsavtale

Oppgradering

MediPay blir nå snart tilgjengelig i Pridok i en oppdatert versjon som kan håndtere flere betalinger enn det som er mulig i dagens løsning.

Etter oppdatering blir en ny tilleggstjeneste tilgjengelig i MediPay: Fakturaservice.

Med Fakturaservice kan MediPay håndtere enda flere betalinger som går til etterfakturering («fallback-faktura»), altså fakturaen som sendes dersom pasienten ikke betaler via mobilen («Checkout»). For å få tilgang til Fakturaservice kreves det at du signerer en tilleggsavtale med PayEx.

Noen eksempler på betalinger som kan håndteres i MediPay med Fakturaservice:

Rent praktisk betyr det at PayEx utbetaler oppgjør for disse fakturaene først etter at pasienten har betalt fakturaen. Bortsett fra det skal denne tjenesten være så lik dagens fakturaløsning som mulig. Du kan legge på et fakturagebyr for å finansiere kostnaden av tilleggstjenesten.

Slik får du tilgang til Fakturaservice i MediPay

For å kunne ta i bruk den nye tilleggstjenesten, må du signere en tilleggsavtale med PayEx. Dette gjøres veldig enkelt:

NB! To vilkår må oppfylles for at Fakturaservice skal bli tilgjengelig:

Vi hadde satt stor pris på om dere kunne signert tilleggsavtalen så snart som mulig og senest 1. november.

MERK: Dere trenger ikke gjøre noe om dere allerede har signert tilleggsavtale eller har signert MediPay-avtale etter 1. juni 2021.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt PayEx Kundesupport på 22 03 63 45 (omni.client@payex.com)

Noen svar på spørsmål du måtte ha om den nye tjenesten: